Werkwijze

Een typisch traject voor een basis website duurt 3 maanden. Een e-commerce website duurt langer.

Doel van de website

Eerst bespreken we wat het doel is van de website, en de look en feel die je voor ogen staat. Ik help je dit scherp te krijgen. We kijken dan ook naar een eventueel bestaande website.

Functioneel ontwerp

Dan kom ik met een functioneel ontwerp. Dit is een schetsmatige weergave van de schermen en relaties die je website zullen gaan vormen.

Ontwerp iteraties

Wanneer het functioneel ontwerp klaar is, maak ik twee ontwerpvoorstellen (designs) waarin je al kunt zien hoe de website eruit kan zien. Die bespreken we uitgebreid op basis waarvan ik met een, gedetailleerder, ontwerpvoorstel kom, met verschillende (maten) schermen en deels interactief.

Implementatie

Bij akkoord implementeer ik het ontwerpvoorstel in code. Eventuele inhoud (beeldmateriaal en teksten) neem ik over van bestaande media, of zullen we door iemand anders laten aanleveren.